Những chiến công, thành tích của lực lượng CAND trong suốt 75 năm qua đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển  và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về mọi mặt. Người luôn nhấn mạnh phẩm chất trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong đó Người đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đạo đức, tư cách của người Công an cách mạng.

Điều này được thể hiện đầy đủ, toàn diện và sâu sắc trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII ngày 11-3-1948, trong đó nêu rõ Tư cách người Công an cách mệnh, đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

Mang trong mình phẩm chất và bản lĩnh người Công an cách mạng, trong suốt chặng đường 75 năm qua, lực lượng CAND luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân,  xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, "thanh bảo kiếm" sắc bén của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ.

Trong quá trình công tác và chiến đấu đã xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành khen thưởng. Những chiến công, thành tích của cán bộ, chiến sĩ CAND đã, đang và tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; giữ vững kỷ cương, phép nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.

Tính đến nay, đã có hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh, hơn 5.000 đồng chí thương binh, bệnh binh. Trong đó chỉ tính từ năm 2016 đến nay có 46 đồng chí hy sinh, 1.301 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ. Có rất nhiều tấm gương chiến đấu, hy sinh quả cảm và xúc động để lại niềm khâm phục, tiếc thương sâu sắc trong lòng nhân dân và đồng chí, đồng đội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ tại Hội nghị Mừng công của Trung đoàn 600 CAND vũ trang, ngày 21-12-1965.

Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng CAND đã và đang không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng  chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với QĐND và các ngành, các cấp, dựa vào nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, hội nhập và phát triển đất nước.

Vào thời điểm này, toàn lực lượng CAND đang đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước và kỷ niệm 75 năm truyền thống lực lượng CAND Việt Nam. Không chỉ để lại dấu ấn bằng những chiến công, thành tích trong lĩnh vực công tác, chiến đấu, phẩm chất và bản lĩnh của lực lượng CAND còn được thể hiện và sáng lên bằng chính những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể. Khi đại dịch COVID -19 hoành hoành tại nhiều quốc gia trên thế giới và xâm nhập vào Việt Nam, lực lượng CAND một lần nữa đã thể hiện bản lĩnh những người chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Tăng cường công tác kiểm soát chặt trên tuyến cửa khẩu, biên giới; đi từng ngõ, gõ từng nhà để ngăn chặn dịch.

Chính những nỗ lực không biết mệt mỏi đó đã góp phần giúp cho Việt Nam trở thành điểm sáng chống dịch được cả thế giới khen ngợi. Vào thời điểm này, khi dịch COVID -19 quay trở lại tại TP Đà Nẵng và một số địa phương, các cán bộ, chiến sĩ Công an lại một lần nữa ra trận chống dịch với quyết tâm cao nhất để đẩy lùi dịch bệnh.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an gương mẫu đi đầu trong việc xung phong về cơ sở nhận nhiệm vụ; tham gia tích cực chương trình hiến máu tình nguyện; xây dựng nhà, giúp đỡ đồng bào còn gặp khó khăn ở vùng cao biên giới… đã là những hình ảnh đẹp có sức hấp dẫn và là biểu hiện sinh động nhất phẩm chất, bản lĩnh của người Công an cách mạng.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định:  Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cả nhiệm kỳ 2015-2020 và trong năm 2020, đó là: “Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

BÁO CAND