In Sách

" In trên máy in offset (Printing process): là quá trình in nội dung chữ, hình, ảnh của sách lên giấy in "
Để in sách người ta chủ yếu dùng công nghệ in offset.1-    ĐẶC ĐIỂM CHUNG
-    Để in sách người ta chủ yếu dùng công nghệ in offset
-    Sách thường chia thành hai loại là: sách bìa mềm và sách bìa cứng
-    Phần gia công đóng sách có thể làm thủ công có thể làm bằng máy
-    Đối với phần lớn các loại sách, nhà xuất bản sách chuẩn bị bản thảo. Nhà in làm từ giai đoạn sắp chữ, làm phim đến sản phẩm cuối cùng
-    Đối với loại sách giáo khoa, nhà xuất bản Giáo Dục chuẩn bị bản thảo, sắp chữ, làm phim và in các trang sách đầy đủ ra các tấm phim. Nhà in làm từ giai đoạn chế bản đến sản phẩm cuối cùng
-    Qui trình sản xuất sách gồm ba giai đoạn chính:
chế bản in – in – gia công đóng sách

2-    QUI TRÌNH SẢN SUẤT SÁCH BÌA MỀM
2.1- Chế bản in

- Sắp chữ điện tử (Word processing): là quá trình sắp xếp các chữ theo nội dung bản thảo bằng máy vi tính
- Vẽ hình (Layout design): là quá trình can, vẽ các hình cần in theo bản mẫu
- Quét ảnh, phân mầu (image processing, color separation): là quá trình số hoá ảnh và tách ra từng màu:
vàng - đỏ – xanh - đen dùng khi in nhiều mầu
- Ghi phim (film imaging): là quá trình in các chữ, hình, ảnh ra các tấm phim dùng để chế bản
- Bình bản thủ công (Imposition of print sheet): là quá trình sắp xếp thủ công các trang trên các khuôn in
- Bình bản điện tử (Imposition of print sheet):là việc sắp xếp bằng máy vi tính các trang trên các khuôn in
- Chế bản in (platemaking)/(plate exposure): là việc tạo các chữ, hình, ảnh cần in trên bản nhôm làm bản in
- Ghi bản in trực tiếp (C.T.P)(plate imaging): là quá trình ghi trực tiếp các hình ảnh cần in lên bản in

2.2- In sản phẩm
- In  trên máy in offset (Printing process): là quá trình in nội dung chữ, hình, ảnh của sách lên giấy in

2.3- Gia công đóng sách

- Pha cắt tờ in (cutting): là quá trình cắt tờ in theo yêu cầu của việc đóng sách
- Gấp tờ in (folding): là quá trình gấp tờ in theo số trang liên tục của tay sách
- Dán tờ phụ bản (forwarding): là việc dán các tờ phụ bản, vào các tay sách
- Tập hợp tờ in (gathering): là quá trình tập hợp các tay sách theo thứ tự số trang (còn gọi là bắt sách)
- Vào bìa không khâu(perfect- binding): là quá trình dùng keo dán để liên kết các trang ruột sách với bìa sách
- Đóng kẹp bằng thép (wire- stitching): là quá trình dùng sợi dây thép để liên kết các trang của ruột sách
- Đóng lồng bằng thép (wire saddle- stitching): là quá trình dùng sợi thép để liên kết các trang sách và bìa
- Khâu chỉ(thread- stitching): là quá trình dùng sợi chỉ để lên kết các trang của ruột sách
- Vào bìa (casing – in): là quá trình liên kết bìa sách với ruột sách
- Xén sách (trimming): là quá trình xén ba mặt ( đầu, chân, bụng) quyển sách để các trang sách mở ra được
- Đóng gói (packaging): là quá trình đóng các quyển sách đã hoàn thành vào hộp để giao cho khách hàng
GỬI LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI